Charlotte Goris

Charlotte Goris [23 Jaar]

Functie/rang: Vertrouwenspersoon

Airborne freeskiteam is een (sociaal) veilige ski-vereniging, waar iedereen met plezier kan komen skiën en zich ook echt thuis voelt.
Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.
Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. 
In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Bij ons in het team zijn Gert en Charlotte hiervoor de geschikte personen.

Heb jij iets onaangenaams meegemaakt in onze club waarover je moeilijk kan praten? Zit je ergens mee? Twijfel dan zeker niet om Gert of Charlotte te contacteren. 
Je kan altijd bij hun terecht en ze gaan jou klacht met alle ernst behandelen. 

Gsm Charlotte: 0032 492100260
E-mail Charlotte: charlotte.goris@hotmail.com

Stuur een bericht naar Charlotte Goris